• ThemeMarket
  • ThemeMarket
  • ThemeMarket
  • ThemeMarket
Kindercentra Kanteel
Locatie 's-Hertogenbosch/Zaltbommel  |  Opdrachtgever Kanteel Kinderopvang   |  Ontwerp 2010 Uitvoering 2010-2011

Bij kinderdagverblijven is de buitenruimte vaak een sluitpost, zowel qua tijd als geld, als een nieuw gebouw wordt gerealiseerd. HOUTMAN+SANDER heeft een initiatiefplan gemaakt voor een locatie vlak bij haar eigen kantoor: de vaak stenige buitenruimte wordt groener en biedt de kinderen meer speelvariatie.

Naar aanleiding van dit initiatiefplan heeft Kanteel aan HOUTMAN+SANDER gevraagd om voor nog twee locaties een herinrichtingsplan te maken.

"Meer groen en daarmee meer speelvariatie voor de kinderen"

Met minimale financiële middelen is een zo groot mogelijk resultaat bereikt: bestaande bestratingsmaterialen zijn opnieuw gebruikt en bestaande bomen ingepast. De ontwerpen zijn zo vormgegeven dat de verschillende plekken op termijn nog een andere inrichting/uitstraling kunnen krijgen.