• ThemeMarket
  • ThemeMarket
  • ThemeMarket
  • ThemeMarket
  • ThemeMarket
  • ThemeMarket
  • ThemeMarket
  • ThemeMarket
  • ThemeMarket
  • ThemeMarket
Spoorzone Dieren
Locatie Dieren  |  Opdrachtgever Gemeente Rheden, Provincie Gelderland  |  Architect Marco Koops |  Ontwerp 2011-heden

Het dorp Dieren wordt doorsneden door een drukke provinciale weg met doorgaand en lokaal verkeer. Vanwege de kwetsbare landschappen aan de noord- en zuidzijde kan het verkeer niet om het dorp heen geleid worden. Daarom wordt de bestaande (doorgaande) weg gedeeltelijk in een tunneltracé gelegd en gescheiden van het lokale verkeer. Dit betekent ook veel voor de centraal gelegen stationsomgeving van Dieren.

"De bestaande weg wordt gedeeltelijk in een tunneltracé gelegd en gescheiden van het lokale verkeer"

HOUTMAN+SANDER heeft in opdracht van de gemeente Rheden een ontwerp gemaakt voor de stationsomgeving. In opdracht van de provincie Gelderland is een ontwerphandleiding opgesteld voor de landschappelijke inpassing van de traverse. In de vervolgfase werkt HOUTMAN+SANDER delen van het gebied verder uit of begeleidt de uitwerking door derden.