• ThemeMarket
  • ThemeMarket
Valkenbos
Locatie Arnhem  |  Opdrachtgever Synchroon, Volkshuisvesting Arnhem   | Architecten MEI architecten, Architectuurcentrale Thijs Asselbergs,
BVR |  Ontwerp 2006 Status prijsvraag

Valkenbos is een visie op toekomstig wonen op het voormalige kazerneterrein Saksen Weimar in het noorden van Arnhem. Het aanwezige hoogteverschil is aangegrepen om een zeer grote diversiteit aan woonmilieus te maken en het tussen de woningen gelegen landschap optimaal te ervaren.

“Het aanwezige hoogteverschil is aangegrepen om een zeer grote diversiteit aan woonmilieus te maken”

Dankzij het hoogteverschil wordt een goed doordacht en zichtbaar watersysteem voor de wijk opgezet. Het centrale kazerneplein wordt, in contrast met het parkachtige wonen, veel zakelijker maar even groen van opzet: gebouwen en bomen staan in het gelid, met een knipoog naar het verleden.